Event Calendar
Sun
2024-06-15

Vision

To become a Thai handicraft knowledge and preservation center, commercializing globally for sustainable community’s well-being.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej has signed the Royal Decree establishing the International Arts and Crafts Center (Public Organization) BE 2546 on September 20, 2003 and published in the Government Gazette on October 31, 2003.

Knowledge

เครื่องจักสานภาคใต้

Sacict Shop

1,500 ฿
480 ฿
1,500 ฿
.

Media & News

 

To become a Thai handicraft knowledge and preservation center, commercializing globally

Events

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ...

Project

 

บรรยากาศการคัดเลือกผลงานการประกวด ICA 2020 รอบแรก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานจากภาพร่างต้นแบบกว่า 160 ผลงาน และจะคัดสรรผู้ผ่านการคัดเลือ...