การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ปิดรับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน 2558)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศีลปาชีพระหว่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเดิมคลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่