การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2559)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่