การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมภายในงาน IICF

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรม ระหว่างวันที่  23-26 มีนาคม 2560 ภายในงาน IICF ที่ BITEC บางนา

พบกับเรื่องราวน่ารู้มากมาย อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างช่องทางการค้า online การขยายโอกาสในตลาด AEC แนวโน้มและโอกาสการค้างานหัตถกรรม เป็นต้น 
 
ฟรี!!! ตลอดงาน สนใจสมัคร online ได้ที่ http://www.dreamworkad.com/sacict.net/ 
 
หรือสอบถาม 0942264954 ,0834440847  หรือ โทร 1289 SACICT : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)