การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรมเชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560

สืบสานภูมิปัญญาคุณค่างานหัตถศิลป์
กิจกรรมเชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560

 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับช่างฝีมือที่ได้สั่งสมประสบการณ์ และรักษาภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษ จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชู "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" เพื่อคัดสรร รวบรวม บันทึก และเผยแพร่เกียรติประวัติช่างหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้สั่งสมประสบการณ์ องค์ความรู้ในการทำงานหัตถกรรมและสืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยกิจกรรมนี้ได้เปิดให้มีการเสนอชื่อครูช่างผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 20 มีนาคมนี้
 

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก