การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้จัดการสายงาน (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2560)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ใบสมัครงาน คลิกที่นี่