การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประมวลภาพงานฝ้ายทอใจครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถนายน 2560