การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT เพลิน Craft

 

VDO Clip สาธิตขั้นตอนการทำสานปลาตะเพียนหนัง  คลิก

VDO Clip สาธิตขั้นตอนการทำตดกระดาษลูกยอด คลิก 

VDO Clip สาธิตขั้นตอนการทำสิงโตกระดาษ คลิก