การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ขอเชิญร่วมพิธีงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560