การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผ้าซิ่น เครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความเป็นสตรีชนเผ่ากะเหรี่ยง

ผ้าซิ่น เครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความเป็นสตรีชนเผ่ากะเหรี่ยง