การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผ้ากั้ง ผืนผ้าทอในอดีต ใช้แขวนกางกั้นเพื่อแบ่งพื้นที่เฉพาะ (ตอนที่1)

ผ้ากั้ง ผืนผ้าทอในอดีต ใช้แขวนกางกั้นเพื่อแบ่งพื้นที่เฉพาะ (ตอนที่1)