การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผ้ากั้ง ผืนผ้าทอในอดีต ใช้ขึงกางกั้นในทางศาสนา

ผ้ากั้ง ผืนผ้าทอในอดีต ใช้ขึงกางกั้นในทางศาสนา