การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562)