การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT รวบรวมผลงานหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่ม ในงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”