การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT เข้าร่วมงาน IFF Magic Japan 2018

     SACICT เข้าร่วมงาน IFF Magic Japan 2018 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561

โดยคัดเลือกสินค้าของสมาชิก จำนวน 17 ราย ในกลุ่มเสื้อผ้าและแฟชั่นที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และทดสอบตลาดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ศ.ศ.ป. จะใช้โอกาสนี้ในการสำรวจแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าของสมาชิกให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับศักยภาพของสมาชิกของ SACICT ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น งาน IFF Magic Japan 2018 ในปีนี้ มีผู้ผลิตสินค้าเข้าร่วมงานกว่า 400 ร้านค้า/บริษัท ทั้งในประเทศญี่ปุ่น เอเชีย (จีน, ไทย) และประเทศโรมาเนีย โดยแบ่งโซนสินค้า เป็น 7 โซน
1. PINKY TOKYO/Kids'Area
2. Creator's Village
3. Men's & Denim look
4. Women's
5. Footwear/Bag/Fashion Goods
6. Fashion Zone
7. Sourcing at IFF Magic Japan

     ซึ่ง SACICT อยู่โซน Fashion Goods ในวันนี้ มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและเจรจาสั่งซื้อสินค้าที่คูหา SACICT จำนวน 113 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งและปลีก รวมถึงกลุ่ม High end select shop ทั้งในประเทศญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์