การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน

     วันที่ 21 กันยายน 2561 SACICT จัดกิจกรรม "สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน" ณ อาคารนวัตศิลป์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้การสร้างสรรค์งานหัตถกรรม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนและเยาวชน โดยมีวิทยากรถ่ายทอดรวม 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสิริวัฑน์ เธียรปัญญา (ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2554)
ลวดลายงสนปักแบบล้านนาประยุกต์ ที่เน้นงานฝีมือ ด้วยการเขียนลาย ลงบนผืนผ้าที่มีความอ่อนช้อย โดยใช้เทคนิคการปักแบบลายลูกโซ่ ที่มีความละเอียด ปราณีต และสีสันลวดลายปักที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าปักเมืองกองหลวง ส่วนของวันนี้ เป็นการปักลายด้วยเงื่อนลูกโซ่ โดยไม่มีปมของด้ายให้เห็น เดินเส้นเป็นรูปดอกไม้เลื้อย โดยลวดลายการปักทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเหมือนกัน

2. นายธีระพงษ์ รอดเทศ (ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2561)
การสร้างสรรค์ผลงานปั้นดิน ที่ใช้การทำมือในทุกขั้นตอนเน้นความเสมือนจริง ทั้งรูปร่าง การเลือกสี ผสมสี โดยเทียบจากสีธรรมชาติโดยมีการพัฒนางานปั้นดินรูปแบบงานใบตอง ตามที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถสร้างสรรค์ ผลงานปั้นดินรูปแบบใบตอง มีความละเอียดเป็นธรรมชาติ ได้เสมือนจริง ส่วนของวันนี้เป็นการทำดอกบัวสำหรับเป็นฐานใส่พระขนาดเล็ก โดยการนำดินมารีดเป็นแผ่นบาง ๆ กดพิมพ์ลักษณะวงรีแล้วคลึงให้มีลักษณะเหมือนกรีบดอกแล้วนำมาประกอบเป็นดอกบัว

3. นายนิทัศน์ จันทร (ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2561)
เทคนิคการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติให้สีเข้มและคงทน สีสีนที่ได้จากการย้อม มีสีที่หลากหลาย และควบคุมโทนสี ซึ่งการย้อมให้มีสีสันต้องนำวัสดุ เช่น เส้นฝ้าย ผ้าฝ้ายนิน ทำความสะอาดแล้วนำไปต้มกับสารแทนนิน (จากพืชที่มีรสฝาด รสเปรี้ยว รสขม) แล้วค่อยนำมาย้อมกับสี จะทำให้สีแน่นและคงทน พืชที่มีสารแทนนินมากและ หาใช้ได้ง่าย เช่น ใบยูคาลิปตัส ใบฝรั่ง ใบกระถิน ใบยาสูบ เป็นต้น ในส่วนของวันนี้ เป็นการมัดเพื่อให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการ ย้อมด้วยเปลือกไม้ประดู่เพื่อให้ได้สีน้ำตาลและใบหูกวางเพื่อให้ได้สีเหลือง

4. นางสุชฎา คล่องนักรบ สมาชิก SACICT
งานทุกชิ้นที่สังสรรค์ขึ้น เป็นงานแฮนด์เมดที่ตั้งใจเย็บอย่างประณีตโดยใช้ หนัง เป็นวัสดุหลัก โดยมีผสมผสานกับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ประเก็น ผ้า งานจักสาน รวมถึงการนำเศษหนังมาตกแต่งเป็นลวดลายต่างๆ ด้วยกระบวนการการตัดหนัง ตอกหนัง เย็บด้ายเทียนด้วยมือ ในส่วนของวันนี้ เป็นการทำปกสมุดจากหนัง ด้วยการตอกและเย็บด้วยด้ายเทียนและตกแต่งด้วยหนังรูปต่างๆ
โดยผู้เข้าอบรมให้ความเห็นว่า กิจกรรมที่ได้อบรมสามารถนำไปเป็นการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไปได้