การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT Craft Fair 2018

SACICT ตอบรับกระแสนิยมงานคราฟต์
จัดงาน SACICT Craft Fair 2018 ต่อเนื่องที่เดอะมอลล์ บางแค

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดงาน SACICT Craft Fair 2018 ครั้งที่ 2 รองรับความต้องการงานคราฟต์ในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น รวบรวมผู้ผลิตในวงการงานหัตถศิลป์ไทยกว่า 71 ร้าน เริ่มวันนี้ – 16 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา SACICT ได้จัดงาน SACICT Craft Fair 2018 ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ความสนใจเข้าชมและเลือกซื้องานหัตถศิลป์ไทยที่สร้างสรรค์โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก SACICT เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากปรากฏการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่างานคราฟต์หรืองานหัตถศิลป์ไทยนั้น กำลังเป็นที่นิยม มีการนำมาใช้ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งเป็นของใช้ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ และผสมผสานกับเครื่องแต่งกายให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
นางอัมพวันฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการจัดงานในครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการสนับสนุน จากกลุ่มผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก SACICT จึงได้กำหนดจัดงาน SACICT Craft Fair 2018 ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กับงานหัตถศิลป์ ตลอดจนสร้างความนิยมในงานหัตถศิลป์ให้กับคนเมืองที่อาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้สัมผัสถึงคุณค่า ความสวยงามในงานหัตถศิลป์ไทย ตลอดจนเป็นการยกระดับงานหัตถศิลป์ไทยมากขึ้น
SACICT Craft Fair 2018 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2561 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ภายในงานได้รวบรวมสุดยอดผู้ผลิตในวงการงานหัตถศิลป์ไทยชั้นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก SACICT จากทั่วประเทศไทย กว่า 71 ร้าน มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ทั้งแบบดั้งเดิม และร่วมสมัยสำหรับไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ผ้าไหมและผ้าฝ้าย เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องทอง ของใช้ของตกแต่งบ้าน ของฝาก ของที่ระลึกจากเซรามิก เป็นต้น
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมเวิร์คช็อปหรือร่วมหัดทำงานคราฟต์ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมชมงานสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเอง โดยมีช่างหัตถกรรมและคนทำงานคราฟต์เป็นผู้ให้ความรู้ รวมถึงการแสดงจากศิลปินดารามากมายตลอดการจัดงานอีกด้วย
SACICT ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนงานหัตถศิลป์ฝีมือชั้นครู ที่งาน SACICT Craft Fair 2018 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2561 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289 หรือ www.facebook.com/sacict