การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

นิทรรศการจัดแสดงผลงาน "ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน"

การสะสมกับแรงบันดาลใจที่แตกต่าง ก่อเกิดเป็นของรัก ของหวงที่รัก และต้องรักษา

 

SACICT ... ขอแจ้งข่าวบอกกล่าว ทุกท่านที่ติดตามกิจกรรมของ SACICT มาโดยตลอด ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการจัดแสดง

ผลงาน “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน”  วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ  “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” พบกับผลงานของนักสะสมชั้นนำที่ให้เกียรตินำผลงานของรัก ของสะสม หลากหลายประเภทมาแบ่งปันถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และประสบการณ์เรื่องราวองค์ความรู้ โดยเฉพาะในงานครั้งนี้ กว่า 150 ชิ้น ที่ไม่เคยนำมาเผยแพร่ที่ใดมาก่อนเลย แต่พร้อมที่จะนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ร่วมกันภาคภูมิใจในคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม และฝีมือของช่างไทยในยุคสมัยต่างๆ อาทิ

     - เชี่ยนหมากโบราณ อายุกว่า 100 ปี

     - เครื่องถมตะทอง นับจากสมัยรัชกาลที่ 5

     - งานเครื่องลายครามอายุกว่า 100 ปี

     - กระดุมโบราณ สมัยรัชกาลที่ 5 อายุกว่า 100 ปี   เป็นต้น

 

 พิธีการเปิดนิทรรศการ “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” และการเสวนาถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของการสะสม ของนักสะสมชั้นนำ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ในเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

 

***** ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมพิธีการเปิดนิทรรศการ  “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 สามารถแจ้งความจำนงสำรองที่นั่งการเข้าร่วมกิจกรรม โดยแจ้งชื่อ-สกุล  โทรศัพท์ และอีเมลมายัง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ที่อีเมล : piyathep.t@sacict.or.th  หรือ rungsimun.k@sacict.or.th หรือติดต่อทาง โทรศัพท์  035–367054–7 ต่อ หรือ  สายด่วน 1289  *****