การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)