การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ครูอารยา เดื่อมขันธ์มณี (เสียชีวิต)