การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ชาว SACICT ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

ชาว SACICT ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ SACICT” สวดมนต์และเจริญภาวนาจิตนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทั้งสองพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

กิจกรรมการสวดมนต์ในชั่วโมงสมาธิ ยังเป็นการฝึกจิต ฝึกสมาธิให้แก่บุคลากรของ SACICT ให้มีสติในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน ประพฤติและตั้งมั่นในความดี