การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

พิธีทำบุญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และปดิษฐานพระพุทธรูป

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

ท่านผุ้อำนวยการ อัมพวัน พิชาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และปดิษฐานพระพุทธรูป โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้าภายใน SACICT เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 อาคารศาลาพระมิ่งมงค