การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดงและเสวนาทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย หรือ SACICT Craft Trend Show 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)