การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

โครงการพัฒนาหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา (#CrafttheFuture) ประจำปี 2562

13 มิถุนายน 2562

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกชิ้นงานภาพยนตร์สั้น วีดีทัศน์ และไวรัลคลิป ในหัวข้อ  “ Craft Content Creator : การสร้างเรื่องเล่าภูมิปัญญางานหัตถกรรม” รอบที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา (#CrafttheFuture) ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพให้เกียรติมาร่วมให้คำแนะนำแก่น้องๆ นักศึกษา ซึ่งในรอบ 2 นี้ มีมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 ถึง 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสนอแนวคิด “ประณีตศิลป์ ถิ่นบางกอก”

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอแนวคิด “โลกใหม่ในสัมผัสแห่งกาลเวลา”

- มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอแนวคิด “จังหวะแห่งจิตวิญญาณ”

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำเสนอแนวคิด “ลมหายใจแห่งศิลปะช่างทองหลวง”

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำเสนอแนวคิด “ทอ ไทยพวน (มะไหม ไทยพวน จ.นครนายก)”

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นำเสนอแนวคิด “เรื่องของโอ่ง”

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอแนวคิด “สืบสานจากบางด้วน” (หัตถกรรมเพื่อลมหายใจ) 

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีให้น้องๆ นักศึกษา ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่น้องๆ ทุกคน ได้รู้จักและเรียนรู้ทักษะของงานศิลปหัตถกรรม พร้อมได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตนเองอีกด้วย