การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT สร้างโอกาสและยกระดับงานหัตถศิลป์ของครูและทายาทสู่โต๊ะเจรจาธุรกิจ

7 สิงหาคม 2562

 

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคธุรกิจ และ      ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม “เพลิน คราฟต์ Exclusive” ซึ่ง SACICT ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สร้างโอกาสและสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยาย      ช่องทางการตลาดแก่ ครูฯและทายาทฯรวมทั้งสมาชิกของ SACICT ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม  

ที่สอดคล้องกับวิถีในปัจจุบัน

 

SACICT จึงได้เป็นสื่อกลางในการเชิญหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน หอการค้า ธุรกิจชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์และการออกแบบตกแต่ง ธุรกิจการบิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว และเจ้าของกิจการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ลิตให้ได้พบกับผู้ซื้อโดยตรง เพื่อทราบความต้องการและสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมในตลาด ทั้งในรูปแบบของการซื้อเพื่อนำไปใช้งานและใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจโดยตรง หรือเพื่อจัดหาของขวัญของฝากของที่ระลึกขององค์กร โดยมีกลุ่มครูฯและทายาทฯ รวมทั้งสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 25 ราย

ในกลุ่มงานเครื่องเงิน งานเครื่องปั้นดินเผา งานโลหะ งานไม้ งานจักสาน และงานผ้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทำงานศิลปหัตถกรรมที่มีความพร้อม สามารถมีกำลังการผลิตรองรับการสั่งซื้อจำนวนมากได้ สำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีองค์กรชั้นนำเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นกว่า 40 ราย

 

ทั้งนี้กระแสตอบรับของผู้ซื้อต่างเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและเป็นของที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าระดับพรีเมียม มีความน่าสนใจและสวยงาม สามารถใช้สอยได้จริง สำหรับช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมในช่วงกลางปีคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ผลิตเองสามารถวางแผนการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลในช่วงปลายปีได้ทันตามกำหนด เพราะงานศิลปหัตถกรรมยังคงต้องใช้ระยะเวลาของการทำงานที่ต้องอาศัยความประณีตและภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงาน