การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จัดเสวนาด้านศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

SACICT จัดเสวนาด้านศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

17 สิงหาคม 2562

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “SACICT Arts & Crafts Forum 2019” ซึ่งเป็นการเสวนาด้านศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนมุมมองงานศิลปหัตถกรรมชั้นสูงในแขนงงานมุก งานคร่ำ และงานถม โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทศิลปหัตถกรรม นักวิชาการ นักออกแบบ ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม นักสะสม และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศรวม 14 ท่าน ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานมุก งานคร่ำ งานถม และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิต วัสดุ เทคนิคเฉพาะตัว กระตุ้นให้ผู้คนยุคปัจจุบันได้เรียนรู้และร่วมภาคภูมิใจในคุณค่าความงดงามของงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

โดยในวันนี้เป็นการเสวนาในหัวข้อ “มุก-มุม-ใหม่” งานหัตถกรรมเครื่องมุกกับการใช้วัตถุดิบเชิงสร้างสรรค์ โดยศิลปินผู้สร้างสรรค์งานมุกชาวญี่ปุ่น เกาหลี และไทย ซึ่งผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมทั้งสามประเทศ ต่างปรับรูปแบบของผลงานให้สามารถเข้ากับบริบทของโลกและการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยยังคงภูมิปัญญาและคุณค่าความงดงามในฝีมือเชิงช่างชั้นสูงไว้ เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมประเภทนี้ยังสามารถอยู่คู่กับสังคมยุคใหม่ได้อย่างสง่างาม

SACICT ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม“SACICT Arts & Crafts Forum 2019” โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นี้ มีการเสวนาในหัวข้อ “History to story: คร่ำ-ถม จากหัตถศิลป์โบราณสู่การสร้างสรรค์” ณ ชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 16.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม 1289