การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

พานกลีบบัวถมทองลายก้านต่อดอกใบเทศ