การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

รมช.พาณิชย์ เปิดการประชุมสมาชิก SACICT Craft Network ครั้งที่ 3

รมช.พาณิชย์ เปิดการประชุมสมาชิก SACICT Craft Network ครั้งที่ 3
ในกลุ่มผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิก SACICT Craft Network ครั้งที่ 3 ในกลุ่มผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุยปลุกตลาดงานหัตถศิลป์แดนอีสาน ชูผ้าไหมเป็นพระเอก ต่อยอดจดลิขสิทธิ์ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้าศิลปหัตถกรรมไทย เร่งนำรายได้กลับสู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งจากท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศจากความผันผวนของการค้าโลก โดยมีนางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการ ศ.ศ.ป. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวพจนา สีมันตร กรรมการ ศ.ศ.ป. และนายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ กรรมการ ศ.ศ.ป. ร่วมงาน ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น วันนี้

 

รายชื่อบุคคลจากซ้าย
นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นางสาวพจนา สีมันตร กรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
นายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ กรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

 

…………………………………………………………..…….
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นายนิพัทธ์ เทศทรงธรรม เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร.092-360-5757