การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ศ.ศ.ป. ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม

ศ.ศ.ป. ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม

โดยภายในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการประกาศผลโหวตคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียน จากบุคลากรในองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ เพื่อทำหน้าที่รับตรวจสอบ วิเคราะห์และติดตามเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอก ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

และนอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน ป.ป.ช.