การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จัดกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 1

SACICT จัดกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมชฎา แอท นคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิค และแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้ จาก 49 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ เทคนิคในการสร้างงานหัตถกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสอนและถ่ายทอดให้แก่เยาวชน ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้รับไป

ต่อยอด ฝึกฝน พัฒนาทักษะให้กับนักเรียนเพื่อนำไปต่อยอดในการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อไป ประกอบด้วย

 

#ฐานที่1 "มัดย้อม สีธรรมชาติ" โดยนายนิทัศน์ จันทร ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2561 และทีมวิทยากร ได้ถ่ายทอดวิธีการมัดและย้อมสี ซึ่งพืชพรรณธรรมชาติที่นำมาใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ ใบมังคุดโดยจะให้สีชมพู และสนิมเหล็กซึ่งจะให้สีส้ม เมื่อย้อมทับกันจะได้สีน้ำตาลม่วง

 

#ฐานที่2 "จักสานย่านลิเภา" โดยน.ส.นภารัตน์ ทองเสภี ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2557 และครูสุเจนจิต ทองเสภี ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 ร่วมกันถ่ายทอดวิธีการจักสานย่านลิเภาโดยการต่อยอดการสานย่านลิเภาผสมผสานใบลานสร้างลวดลายที่เด่นชัดบนแก้วเซรามิก

 

#ฐานที่3 "หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์" โดยนายเนติพงษ์ ไล่สาม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 และทีมวิทยากรร่วมกันถ่ายทอดวิธีการร้อยลูกปัดเพื่อใช้ประดับแจกันไม้

 

#ฐานที่4 "ตอกหนัง" โดยนายธวัชชัย ชูจิต ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 และทีมวิทยากรร่วมกันถ่ายทอดขั้นตอนกระบวนการในการเตรียมหนัง การร่างแบบ และเทคนิควิธีการตอกหนังตามลวดลายที่ร่างไว้ และประกอบชิ้นงานเป็นเข็มกลัดติดเสื้อ

 

การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละกิจกรรมต้องใช้สมาธิ ความละเอียดในการทำชิ้นงาน และเห็นว่ากิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างงานงานศิลปหัตถกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและการประกอบอาชีพได้ต่อไป