การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรม Craft Trend Fair 2019 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เข้าร่วมจัดแสดงงาน Craft Trend Fair 2019 ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร Korea Craft & Design Foundation (KCDF) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Ministry of Culture, Sports and Tourism) ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2562 ณ Coex Convention Exhibition Center

งาน Craft Trend Fair เป็นงานแสดงสินค้างานหัตถกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย Korea Craft & Design Foundation (KCDF) เป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศของ SACICT

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้งานหัตถกรรมของเกาหลีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงการส่งเสริมเครือข่ายงานหัตถกรรมในเอเซียเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในแต่ละปีมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 600 ราย และมียอดผู้เข้าชมกว่า 30,000 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้างานหัตถกรรมที่สอดรับกับชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในสำนักงาน สินค้าแฟชั่น รวมถึง ของขวัญ และของที่ระลึก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะและสร้างเครือข่ายงานหัตถกรรม เช่น การอบรม สัมมนา การจับคู่ธุรกิจ ซึ่งผู้จัดได้เชิญกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศมาร่วมงาน อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน แกลเลอรี่ ผู้สะสมงานศิลปะ ศูนย์การค้า และ สื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยน เจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SACICT เข้าร่วมจัดแสดงเป็นปีที่ 4 ใน Zone International โดยนำผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์จากครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิกที่มีศักยภาพ เข้าร่วมทดสอบตลาดในกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภท งานผ้า งานจักสาน งานลงรักปิดทอง และผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ศ.ศ.ป. ได้แก่ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย ปี 2562 และโครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม ปี 2562

ข้อมูลโดย :
ฝ่ายบริหารกิจกรรมเครือข่ายการตลาด
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์