การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดง เสวนาทิศทาง และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปห้ตถกรรมไทย (SACICT Craft Trend Show 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)