การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีรับ สคส. พระราชทาน จากผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีรับ สคส. พระราชทาน จากผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์