การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. พาณิชย์ เข้าตรวจเยี่ยม SACICT

วันนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการ และนางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ