การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

การคัดเลือกผลงานการประกวด ICA 2020 รอบแรก

บรรยากาศการคัดเลือกผลงานการประกวด ICA 2020 รอบแรก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานจากภาพร่างต้นแบบกว่า 160 ผลงาน และจะคัดสรรผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 30 ผลงาน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมานำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการในรอบต่อไป

ผลการคัดเลือกรอบแรก สามารถติดตามได้ทาง www.sacict.or.th