การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ชวนชมนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery ภายใต้แนวคิด #เส้นทางหัตถศิลป์ไทยความภูมิใจของแผ่นดิน

ชวนชมนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery ภายใต้แนวคิด #เส้นทางหัตถศิลป์ไทยความภูมิใจของแผ่นดิน พบกับผลงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและผลงานนวัตศิลป์ที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ต่างๆ โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวแสงระวี
สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน

 

สำหรับนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery ในครั้งแรกนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

 

ภายในนิทรรศการ SACICT ได้จำลองบรรยากาศหอนิทรรศการของ SACICT ทั้ง 6 หอ และนำเครื่องแต่งกายสมัยอยุธยามาให้ชมถึง
3 ราชวงศ์ คือ สมัยราชวงศ์อู่ทอง สมัยราชวงศ์พระร่วง และสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง ซึ่งหาชมได้ยากมาให้ศึกษาและเรียนรู้อย่างใกล้ชิด การเวิร์คช็อปงานหัตถศิลป์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย