การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

จากใจ ผู้อำนวยการ SACICT

“ในโอกาสที่ผมเข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หน้าที่สำคัญคือการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทยในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นความงดงามอันทรงคุณค่ายิ่งของแผ่นดินไทย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จึงมีหน้าที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศ และในเวทีโลกได้สัมผัสและซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความเป็นไทยนี้”

พรพล เอกอรรถพร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ