การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จับมือ CEA เตรียมหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้สร้างสรรค์งานคราฟต์

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ประชุมร่วมกับ นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมเป็น 1 ใน 15 สาขา มีจำนวนผู้ทำงานหัตถศิลป์ของประเทศไทยนับว่ามีจำนวนมากและได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้กำหนดกรอบข้อเสนอการเยียวยาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับพันธมิตรในอีกหลายหน่วยงาน และแต่ละฝ่ายเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป นอกจากนี้ยังได้หารือในประเด็นการจัดงาน Bangkok Design Week และ Bangkok Crafts Week เพื่อสร้างกระแสความนิยมในงานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นบริบทสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนประเทศภายหลังสถานการณ์โควิดอีกด้วย