การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ภริยา รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ หารือการสนับสนุนหัตถศิลป์

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ คุณอรอนงค์ ลักษณวิศิษฏ์ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชม SACICT Shop โดยได้มีการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมในสถานการณ์โควิด การส่งเสริมความเท่าเทียมและเสมอภาคทางเพศ สิทธิด้านแรงงานสตรีที่ทำงานหัตถศิลป์ รวมไปถึงการสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัวด้วยการประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ เกิดการยอมรับกันและกันมากขึ้น และมีความเท่าเทียมในเรื่องสิทธิมนุษยชน