การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 โอกาสนี้ ผอ SACICT ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยในบริเวณใกล้เคียงแสดงความจงรักภักดีร่วมลงนาม โดยจัดพื้นที่สำหรับการลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา