การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย ผอ SACICT เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร


สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ สามารถร่วมลงนามได้ที่บริเวณชั้น
1 อาคารพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา