การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ระลึก "วันกิติยากร"

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีระหว่างประเทศ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์

วันกิติยากร เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ซึ่งเป็นเสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงพาณิชย์