การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT แลกเปลี่ยนมุมมองด้านการส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ และงานหัตถกรรมไทย กับ The Standard

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เดินทางไปร่วมพูดคุยกับ คุณเคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร The Standard เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับคนรุ่นใหม่ต่องานหัตถศิลป์ไทย การปรับตัวของงานหัตถศิลป์ไทย และความร่วมมือในอนาคตระหว่าง SACICT กับ The Standard

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์