การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT พร้อมส่งเสริมงานหัตถกรรม สู่ตลาดออนไลน์

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ร่วมพูดคุยและหารือกับ ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) พร้อมทีมงานผู้บริหารจาก Shopee เพื่อร่วมกันส่งเสริมและขยายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ และศิลปหัตถกรรมไทยสู่ตลาดออนไลน์ รวมถึงแนะนำการจัดการระบบการขายงานหัตถกรรมไทยในตลาดออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำงานหัตถกรรมไทยเข้สู่แพลตฟอร์ม Shopee ในอนาคตต่อไป

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์