การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เดินทางมาถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เดินทางมาถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์