การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผอ SACICT พบปะนิสิตจุฬาฯ หารือผลักดันหัตถศิลป์ไทยให้โดนใจคนรุ่นใหม่

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “Young Startup Entrepreneur Program” ภายใต้กรอบแนวคิด “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปหัตถกรรมไทย” ซึ่งขณะนี้เอง SACICT ได้วางรากฐานการพัฒนาวงการหัตถศิลป์ด้วยการสืบสานภูมิปัญญา เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการตลาดพร้อมหารือแนวทางการทำ Digital Marketing ในแพลตฟอร์ม “ภูษา” แอพลิเคชั่นและเวปไซต์ที่ซื้อขายผ้าไทย ซึ่งขณะนี้ได้ทำการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งนี้ยังได้พูดคุยถึงแนวทางการผลักดันงานหัตถศิลป์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการประกวดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย

#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์