การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT เตรียมจับมือ ททท ดันท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ตรงด้านหัตถศิลป์

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับ ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ ในประเด็นภาพรวมการท่องเที่ยวของไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่เน้นการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายได้มองเห็นจุดร่วมของโอกาสในการผลักดันการท่องเที่ยวในชุมชนหัตถกรรม 38 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีของชุมชน และสร้างประสบการณ์ตรงในการผลิตงานหัตถกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมองไปที่การท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนรุ่นใหม่ และกลุ่มครอบครัว อีกทั้งยังหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมในศูนย์ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใต้คอนเซปต์ SACICT Corner ซึ่ง ททท ให้คำแนะนำว่าน่าจะสรรหาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่มีความน่าสนใจ มีเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวหวนคิดถึงและอยากกลับมาที่ชุมชนนั้นอีก ซึ่งก็สอดคล้องกับแคมเปญ “เที่ยวไทยให้หายคิดถึง” ของ ททท

 

นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่สินค้าหัตถศิลป์ภายใต้ SACICT จะสามารถเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของ ททท เพื่อโปรโมทและเป็นช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่ง

 

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย

#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์