การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

วีรศักดิ์ หนุน SACICT ชู Crafts Destination ท่องเที่ยวชุมชนหัตถกรรมหลังโควิด-19 คลี่คลาย

รมช.พาณิชย์ สั่งการ SACICT เยียวยาชุมชนหัตถกรรม เตรียมดันแผนฟื้นฟูท่องเที่ยว 38 ชุมชนหัตถกรรมทั่วประเทศหลังโควิด-19 คลี่คลาย ชูจุดขายท่องเที่ยวแบ่งปันแบบยั่งยืนผ่านการสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้หัตถศิลป์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทยในการเป็น Crafts Destination จุดหมายปลายทางงานคราฟต์อย่างยั่งยืน

 

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลายเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่อง น่าดีใจที่ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย หลายกิจกรรมและหลายกิจการได้รับมาตรการผ่อนปรน รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่เน้นการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เร่งผลักดันการเป็น “Crafts Destination” เพื่อการท่องเที่ยวโดยมีจุดหมายปลายทางด้านงานคราฟต์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนหัตถกรรมทั่วประเทศ รองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งที่ผ่านมามองว่าถูกจำกัดด้วย พรก.ฉุกเฉินและมาตรการการหยุดอยู่บ้าน ทำให้เมื่อมีการผ่อนปรนกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวได้อีกครั้ง แต่จุดหมายปลายทางยังคงต้องเป็นการท่องเที่ยวในประเทศ และเลือกท่องเที่ยวในสถานที่ซึ่งมีความคุ้นเคยทั้งด้านวัฒนธรรมและอาหาร จึงสั่งการให้ SACICT ชูจุดขายการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู้หัตถกรรมใน 38 ชุมชนทั่วประเทศ อาทิ ชุมชนหัตถกรรมหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ , ชุมชนหัตถกรรมบ้านดอนยายเหม จ.สุพรรณบุรี และชุมชนหัตถกรรมบ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น เป็นต้น รวมถึงสร้างความพิเศษของการแสดงน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในยามเกิดวิกฤติ ซึ่งการท่องเที่ยวแบบ Crafts Destination จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยชาวบ้านและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดการความยั่งยืนในชุมชน เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยอย่างมีความสุข

 

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย

#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์