การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยผ่านสื่อวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)