การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทยเปิดที่ทำการ ณ SACICT

สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทยเปิดที่ทำการ ณ SACICT

 

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ครูอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2562 นายกสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ร่วมเป็นประธานเปิดที่ทำการ สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT โดยมี นางอัมพวัน พิชาลัย อดีตผู้อำนวยการฯ และเหล่าผู้สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ทั้งครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม รวมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

 

สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมผู้ทำงานหัตถกรรมซึ่งเป็นผู้มีภูมิปัญญาทักษะเชิงช่างจากทั่วประเทศ โดยมี SACICT ให้คำปรึกษาและช่วยผลักดันสนับสนุนในด้านต่าง ๆ มีการเชิดชู ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกของสมาคมให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ให้อยู่คู่สังคมไทย เป็นการสืบสานอนุรักษ์องค์ความรู้ให้คงอยู่ ขณะเดียวกันก็ปรับตัวและพัฒนาให้สามารถจำหน่ายได้ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด ซึ่งทั้งสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย และ SACICT ได้ดำเนินการร่วมกันในแบบทวิภาคี โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนให้วงการหัตถกรรมไทยสามารถเติบโตและพัฒนาให้สอดรับกับโลกปัจจุบันได้อย่างสง่างาม